Wikipedia

Αποτελέσματα αναζήτησης

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ


Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν σᾶς γνωρίζει ὅτι τὸ Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016, μετά τὸν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό στὸν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου, πόλεως Χίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΜΑΡΚΟΣ θὰ τελέσει τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ στὸ Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἐνορίας γιὰ τὴν ἔναρξη λειτουργίας Ἐκκλησιαστικῆς Ἑορταστικῆς Ἀγορᾶς, μὲ δῶρα καὶ ἐπίκαιρα εἴδη. Τὰ ἔσοδα ἀπό αὐτήν θὰ διατεθοῦν ἀποκλειστικῶς γιὰ φιλανθρωπικούς σκοπούς (συσσίτια, φάρμακα, βοηθήματα, ὑποτροφίες κ.λπ.).  
Σᾶς προσκαλοῦμε νὰ προσέλθετε στὴν Ἐκδήλωση αὐτή καὶ νὰ συμμετάσχετε στὴ δρᾶση αὐτή τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ἡ ὁποία ἀποσκοπεῖ στὴν ἐξυπηρέτηση φιλανθρωπικῶν σκοπῶν, καὶ σᾶς παρακαλοῦμε νὰ συστήσετε σὲ γνωστούς σας νὰ ἐκδηλώσουν ἐμπράκτως τὴν ἀγάπη τους ἀγοράζοντας ἀπό αὐτή τὴν Ἔκθεση.
Ἡ Ἑορταστική Ἀγορά θὰ λειτουργεῖ καθημερινά 10.00 μὲ 13.00 καὶ 17.00 μὲ 19.00.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΩΝ

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ: 15/12/2016 ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΟΡΘΡΟΣ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ                                      18/12/2016 ΟΡΘΡΟΣ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ                                                 22/12/2016 ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΥΤΡΙΑΣ ΟΡΘΡΟΣ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ                                                 23/12/2016 ΟΡΘΡΟΣ Κ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 07.00 ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ                            ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΙΣ 05.00 ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟ ΟΡΘΡΟΣ Κ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                                  27/12/2016 ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ Κ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΡΘΡΟΣ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ.-

Βιογραφία
Οι Άγιοι Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης μαρτύρησαν κατά το σκληρό διωγμό των χριστιανών επί Διοκλητιανού.

Ο Ευστράτιος, που ήταν ανώτερος αξιωματικός, συνελήφθη από το Δούκα Λυσία. Αυτός, αφού τον βασάνισε με τον πιο φρικτό τρόπο, έπειτα τον έστειλε στον έπαρχο Αγρικόλα. Φημισμένος αυτός για την ωμότητα του απέναντι στους χριστιανούς, έβαλε τον Ευστράτιο να βαδίσει με σιδερένια παπούτσια, που είχαν μέσα μυτερά καρφιά. Κατόπιν τον αποτελείωσε, αφού τον έριξε μέσα στη φωτιά.

Τον Αυξέντιο, που ήταν Ιερέας και συμπολίτης του Ευστρατίου, ο ηγεμόνας τον πίεσε να αλλαξοπιστήσει με πολλές δελεαστικές υποσχέσεις. Αλλά ο άξιος λειτουργός του Χριστού απάντησε: «Δεν είναι ανάγκη να λέω πολλά λόγια Λυσία. Στη ζωή αυτή είμαι του Χριστού και θα είμαι δικός Του μέχρι θανάτου. Και αν αναρίθμητους δαρμούς και πληγές μου δώσεις, και αν με φωτιά και σίδερο με λιώσεις, ο Χριστός μου είναι παντοδύναμος και ο Σταυρός Του ακαταμάχητος. Αυτός καθ' εαυτόν ο Αυξέντιος είναι αδύνατος. Αλλά του χριστιανού Αυξεντίου το φρόνημα δε θα κάμψεις ποτέ». Εξαγριωμένος ο ηγεμόνας από την απάντηση, αμέσως τον αποκεφάλισε.

Το Μαρδάριο, αφού τρύπησαν τους αστραγάλους του τον κρέμασαν με το κεφάλι προς τα κάτω και τον έκαψαν.

Ο αξιωματικός Ευγένιος, αφού του έκοψαν τη γλώσσα και τα χέρια και του έσπασαν τα πόδια, εξέπνευσε.

Τον δε στρατιώτη Ορέστη τον θανάτωσαν, αφού τον ξάπλωσαν σε πυρακτωμένο κρεβάτι.

Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ἡ πενταυγὴς τῶν ἀθλοφόρων χορεία, τῇ τῶν ἀγώνων νοητῇ δαδουχίᾳ, τὴν οἰκουμένην ἅπασαν αὐγάζει νοητῶς· ὁ σοφὸς Εὐστράτιος, σὺν Αὐξεντίῳ τῷ θείῳ, Ὀρέστης καὶ Μαρδάριος καὶ Εὐγένιος ἅμα, οὗς εὐφημοῦντες εἴπωμεν πιστοί· χαίροις μαρτύρων πεντάριθμε σύλλογε.

Κοντάκιον
Ἦχος β’. Τὴν ἐν πρεσβείαις.
Φωστὴρ ἐφάνης λαμπρότατος Χριστοκήρυξ, τοῖς ἐν σκότει τῆς ἀγνωσίας καθημένοις· πίστιν ὡς δόρυ δὲ περιθέμενος, τῶν δυσμενῶν τὰ θράση, οὐκ ἐπτοήθης Εὐστράτιε, Ῥητόρων ὑπάρχων εὐγλωττότερος.

Κάθισμα
Ἦχος πλ. δ’. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.
Της Τριάδος τῇ πίστει ὀχυρωθείς, ἀληθείας σφενδόνῃ καθοπλισθείς, τῆς πλάνης κατέβαλες, τὸ ἀλλόφυλον θράσος, καὶ τοῦ ἐχθροῦ ἁρπάσας, τῶν λόγων τὴν μάχαιραν, ἐν αὐτῇ ἀπέτεμες, τοῦ ψεύδους τὴν ἔνστασιν· ὅθεν τοῖς τροπαίοις, θριαμβεύων τῆς νίκης, τῷ σώματι τέθνηκας, τῷ δὲ πνεύματι ἔζησας, Ἀθλοφόρε Εὐστράτιε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἄγίαν μνήμην σου.

Ὁ Οἶκος
Τὸ ζοφερὸν Χριστὲ τῆς ψυχῆς μου διασκέδασον, ὅπως ἀνυμνήσω λαμπρῶς χορὸν Μαρτύρων πεντάριθμον, Αὐξέντιον, τὸν ἐν αὐξήσει θεϊκῆς πολιτείας ἀνατραφέντα, καὶ τὸν σοφὸν καὶ γενναῖον ἐν τοῖς ἄθλοις Εὐγένιον, σὺν τούτοις καὶ τὸν Ὀρέστην, τὸν τοῖς θείοις διαιτώμενον ὄρεσι, Μαρδάριον τὸν ἁπλούστατον, οὗ ὑπῆρξεν Εὐστράτιος καθηγητής, Ῥητόρων ὑπάρχων εὐγλωττότερος.Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

Τον μήνα Δεκέμβριο, δύο Κυριακές πριν από την κατά σάρκα Γέννηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, η Ορθόδοξος Εκκλησία μας εορτάζει τους αγίους Προπάτορες, γι’αυτό και η Κυριακή αυτή ονομάζεται Κυριακή των Αγίων Προπατόρων.

Ποιοί είναι οι άγιοι Προπάτορες; Είναι όλοι οι Πατριάρχες, Κριτές, Προφήτες και Δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλ. οι πρωτόπλαστοι Αδάμ και Εύα, ο Ενώχ, ο Νώε, ο Μελχισεδέκ, οι δώδεκα Πατριάρχες και κυρίως ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, οι προφήτες Μωϋσής, Ααρών, Ιησούς του Ναυή, Σαμουήλ, Δαυίδ, Ησαΐας, Ιερεμίας, Ιεζεκιήλ, Δανιήλ και οι τρεις Παίδες, Ηλίας, Ελισαίος, Ζαχαρίας και τέλος ο Βαπτιστής Ιωάννης ο Πρόδρομος.

Είναι γνωστό ότι από τον Αβραάμ γεννήθηκε ο Ισαάκ, από τον Ισαάκ γεννήθηκε ο Ιακώβ και από τον Ιακώβ γεννήθηκε ο Ιούδας, από την φυλή του οποίου γεννήθηκε ο Χριστός και οι υπόλοιποι αδελφοί του Πατριάρχες. Γι’αυτό, λοιπόν, οι θεοφόροι πατέρες μας και διδάσκαλοι επιτελούν σήμερα την μνήμη του θείου Αβραάμ, επειδή υπήρξε προπάτωρ του Χριστού. Αυτή τη μνήμη μας παρέδωσαν να επιτελούμε κι εμείς, όχι μακρυά και σε διάστημα πολλών ημερών, αλλά κοντά στην κατά σάρκα Γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό το έκαναν όχι απλώς και ως έτυχε, αλλά κατά θεία έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Επειδή ο Υπεράγαθος και φιλάνθρωπος Υιός του Θεού καταδέχθηκε να κάνει τον Πατριάρχη Αβραάμ και τους απογόνους του προπάτορές Του, κατά το ανθρώπινο, γι’αυτό οι θειότατοι πατέρες έκριναν δίκαιο να εορτάζουμε την μνήμη του Πατριάρχου Αβραάμ και των υπολοίπων, ως προπατόρων, όχι πολύ μακρυά από την κατά σάρκα Γέννηση του Κυρίου. [1]

Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στην ομιλία του στην σημερινή Κυριακή των αγίων Προπατόρων,[2]  επισημαίνει : «Όταν ο μονογενής Υιός του Θεού σαρκώθηκε για χάρη μας από την Παρθένο, με την εν σαρκί πολιτεία Του, τελειοποίησε τον νόμο, ο οποίος είχε δοθεί μέσω του προφήτου Μωϋσέως.[3] Τον ολοκλήρωσε, δίνοντας τοό νόμο της χάριτος, και μεταποίησε έτσι τον παλαιό εκείνο νόμο στη δική μας Εκκλησία. Τότε εκβλήθηκε το γένος των Εβραίων από την ιερά Εκκλησία και αντί αυτών εισαχθήκαμε εμείς, οι οποίοι έχουμε εκλεγεί από τα έθνη. Μας συνένωσε ο Κύριος με τον Εαυτό Του και με τον Πατέρα. Μας παραλαμβάνει δηλ. ως γνησίους υιούς και αδελφούς, ακόμη δε - ω της ανεκφράστου φιλανθρωπίας! – και γονείς δικούς του. Πράγματι, λέει «ο ποιών το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανοίς, ούτος και αδελφός μου και αδελφή μου και μήτηρ εστι».[4]

Συνεχίζει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς την ομιλία του, λέγοντας : «Σήμερα, όμως, εορτάζουμε στην Εκκλησία τους προπάτορες, οι περισσότεροι από τους οποίους ανήκαν στο γένος των Εβραίων. Για ποιό λόγο; Για να μάθουν όλοι ότι οι Ιουδαίοι δεν αποκηρύχθηκαν και οι εθνικοί δεν υιοθετήθηκαν αδίκως ούτε παραλόγως ούτε αναξίως από τον Θεό, ο Οποίος πραγματοποιεί αυτά και τα ρυθμίζει. Αλλά, όπως ακριβώς από τους προσκεκλημένους εθνικούς συγκαταλέγονται στους συγγενείς του Θεού μόνο όσοι υπακούουν, έτσι και το γένος του Ισραήλ και όλοι όσοι προήλθαν από τον Αδάμ μέχρι αυτή την γενεά είναι πλήθος πολύ, αληθείς όμως Ισραηλίτες είναι όσοι απ’αυτούς έζησαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτοί μόνο είναι αληθινοί πατέρες και προπάτορες, πρώτον μεν εκείνης, που γέννησε παρθενικώς κατά σάρκα τον Θεό των όλων, τον Χριστό, δηλ. της Θεοτόκου, δεύτερον δε μέσω Αυτού (του Χριστού) και δικοί μας πατέρες και προπάτορες. Αυτοί οι πατέρες και προπάτορες δεν εξεβλήθησαν βεβαίως από την Εκκλησία του Χριστού, αφού εορτάζονται σήμερα επισήμως απο’μάς, θεωρούμενοι ως μέρος του πληρώματος των Αγίων. Την περιτομή καρδίας εν πνεύματι[5] την έχουν όλοι όσοι ευηρέστησαν τον Θεό και μ’αυτήν έχουν γίνει όλοι ένα, παλαιοί και νέοι, και οι πριν τον νόμο και οι μέσα στον νόμο και όσοι μετά τον νόμο πολιτεύθηκαν θεαρέστως με το Ευαγγέλιο της Χάριτος. Ώστε, αν δει κανείς με σύνεση την οικονομία του Θεού για το ανθρώπινο γένος, θα την βρει σύμφωνη και συνεπή με τον εαυτό της. Όπως δηλ. λαμβάνουν την χριστιανική ονομασία μόνο οι επίλεκτοι από τους εθνικούς, οι δε άχρηστοι εκβάλλονται, έτσι και στην περίπτωση εκείνων των αρχαίων και του μετά από αυτούς γένους των Ιουδαίων, προσλαμβάνονται μόνο όσοι έχουν εκλεγεί και μετονομασθεί, ενώ και σ’εκείνους το αχρείο πλήθος εκβάλλεται. Έτσι, λοιπόν, και σ’εμάς πάλι δεν υπολογίζονται στο γένος του Χριστού όλοι όσοι ονομάζονται χριστιανοί, όπως ακριβώς έγινε με τους Ισραηλίτες, αλλά εκείνοι, οι οποίοι ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού και τηρούν τις εντολές Του και αναπληρούν τις παραλείψεις τους με την μετάνοια».

Και καταλήγει την ομιλία του ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ρωτώντας : «Ποιοί είναι, λοιπόν, οι υιοί της Βασιλείας, που εκβάλλονται στο σκότος; Είναι εκείνοι, που έχουν μεν την ομολογία της πίστεως, με τα έργα όμως αρνούνται τον Θεό και είναι βδελυκτοί ως απειθείς και αδόκιμοι για κάθε αγαθό έργο. Ποιοί είναι αυτοί, που απολαμβάνουν μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ το Δείπνο της Βασιλείας των Ουρανών; Όσοι ακολουθούν με πίστη ειλικρινή τον νόμο και τη διδασκαλία του Πνεύματος και αποδεικνύουν την πίστη με τα έργα τους».[6]

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

ΚΑΙ ΑΠΟΨΕ ΑΠΟ ΤΙΣ 19: 30 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΠΩΣ Κ ΠΩΣ ΝΑ ΡΘΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΝ Κ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ!!

Ευχή βοηθείας κατά των πειρασμών


Κύριε ο Θεός μου, ο αριθμών τα πάντα εν συνέσει, ο τον ουρανόν τανύσας και την γην διαστήσας τω σω κράτει της οικείας δόξης,
ο δρακί κατέχων την σύμπασαν κτίσιν, δώρησαί μοι τω δούλω σου νίκην και ευστάθειαν κατά των πνευμάτων της πονηρίας,
ίνα συντρίψω αυτούς ως σκεύη κεραμέως.
Ευχές του Αγίου Νήφωνος
Πηγή: Χριστιανός Ορθόδοξος

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10/12/2016 Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ, Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΕ ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΜΑΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΙ ΓΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ Κ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ!!
ΤΟ ΑΛΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/12/2016 ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΟΡΙΤΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΝΑ ΜΑΣΤΡΟΠΑΥΛΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:ΣΥΝΟΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΝΑΩΝ, (ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Κ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΕ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΙΩΝ ΝΑΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ)ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ!!

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 17.00 ΘΑ  ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΔΑΧΤΟΥΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Κ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ !!
ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΙΣ 17/12/2016 Κ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΠΟ 9/1/2017._
Πρόγραμμα Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. ΜΑΡΚΟΥ μηνός Δεκεμβρίου 2016
*
Πέμπτη         01.12.2016  Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰσιδώρου Βροντάδου (Μ. Ἑσπερινός, ὣρα 5.00 μ.μ.).
 Παρασκευή  02.12.2016  Ἱερός Ναός Ζωοδόχου Πηγῆς Λετσαίνης (Θεία Λειτουργία).
Παρασκευή  02.12.2016  Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου «Ἑορτή Ἁγ. Ἀγγελῆ» (Μ. Ἑσπερινός, ὥρα 5.00 μ.μ.).
Σάββατον     03.12.2016  Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου «Ἑορτή Ἁγ. Ἀγγελῆ» (Θεία Λειτουργία). 
Σάββατον     03.12.2016  Ἱερός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας Ἁγίου Γάλακτος   (Μ. Ἑσπερινός, ὥρα 5.30 μ.μ.).
Κυριακή       04.12.2016  Ἱερός Ναός Ἁγ. Βαρβάρας 96 ΤΕ«Ἑορτή Πυροβολικοῦ» (Θεία Λειτουργία).
 Δευτέρα       05.12.2016  Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Καρδαμύλων (Μ. Ἑσπερινός, ὥρα 6.00 μ.μ.).
Τρίτη            06.12.2016  Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν ( Θεία Λειτουργία).
Τρίτη            06.12.2016  Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Φραγκομαχαλᾶ ( Ἑσπερινός - Ἱ. Λιτανεία, ὣρα 5.00 μ.μ.).
 Τετάρτη        07.12.2016  Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου (Ἑσπερινός - Θ. Κήρυγμα, ὥρα 5.00 μ.μ.).
 Κυριακή       11.12.2016  Ἱερός Ναός Ταξιαρχῶν Μεστῶν (Θεία Λειτουργία).
 Κυριακή       11.12.2016   Ἱερός Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος Νερομύλων (Μ. Ἑσπερινός, ὥρα 5.30 μ.μ.).
 Δευτέρα       12.12.2016  Ἱερός Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος Νερομύλων (Θεία Λειτουργία).
Δευτέρα       12.12.2016  Ἱερός Ναός Ἁγίου Εὐστρατίου Θυμιανῶν (Μ. Ἑσπερινός, ὥρα 5.30 μ.μ.).
Τρίτη           13.12.2016  Ἱερός Ναός Ἁγίου Εὐστρατίου Θυμιανῶν (Θεία Λειτουργία).
Τετάρτη       14.12.2016  Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου (Ἑσπερινός - Θ. Κήρυγμα, ὣρα 5.00 μ.μ.).
Πέμπτη        15.12.2016  Ἱερός Ναός Ἁγίας Κυριακῆς Ἀμάδων (Θεία Λειτουργία - Χειροτονία Πρεσβυτέρου).
Σαββάτον    17.12.2016   Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου (Θεία Λειτουργία).
Κυριακή      18.12.2016   Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Βροντάδου (Θεία Λειτουργία).
Τετάρτη       21.12.2016   Ἱερός Ναός Ἁγίας Ἀναστασίας Φραγκοβουνίου (Μ. Ἑσπερινός, ὥρα 5.30 μ.μ.). 
Πέμπτη       22.12.2016    Ἱερός Ναός Ἁγίου ΠαντελεήμονοςΣτρατοπέδου 96 ΑΔΤΕ. (Θεία Λειτουργία).
Σάββατον    24.12.2016  Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου (Μ. Ἑσπερινός τῶν Χριστουγέννων, ὥρα 5,30 μ.μ.).
Κυριακή      25.12.2016   Ἱερά Μονή Παναγίας Μυρσινιδίου(Θεία Λειτουργία).
Δευτέρα       26.12.2016   Ἱερός Ναός Παναγίας Λατομιτίσσης (Θεία Λειτουργία).
Τετάρτη       28.12.2016   Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Πατρικῶν (Θεία Λειτουργία).
Σάββατον    31.12.2016   Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰακώβου πόλεως Χίου (Ἑσπερινός, ὣρα 5.00 μ.μ.)

*   *   *
Πρόγραμμα Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. ΜΑΡΚΟΥ μηνός Ἰανουαρίου 2017
*
Κυριακή       01.01.2017 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου  (Θεία Λειτουργία).
Πέμπτη       05.01.2017  Ἱερός Ναός Εὐαγγελιστρίας πόλεως Χίου  (Μ. Ἑσπερινός, ὣρα 5.00 μ.μ.).
Παρασκευή 06.01.2017  Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου  (Θεία Λειτουργία).
Σάββατον    07.01.2017  Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Βροντάδου (Θεία Λειτουργία).
Κυριακή      08.01.2017  Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Ν. Φαλήρου (Θεία Λειτουργία).
*  *  *
Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΜΑΡΚΟΣ, στὰ πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς του διακονίας, θὰ πραγματοποιήσει τὴνΤετάρτη 12 Ὀκτωβρίουμετά τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ ὁποῖος θὰ ἀρχίσει στὶς 6 μ.μ., ἑσπερινό κήρυγμα μὲ θέμα: «Ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική Πίστις μας».
 Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου σᾶς παρακαλεῖ καί σᾶς προσκαλεῖ νά παρακολουθήσετε αὐτήν τήν πνευματική ἐκκλησιαστική ἐκδήλωση, ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιεῖταικάθε Τετάρτη.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ


ΤΑ ΕΡΓΟΧΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ